میلاد با سعادت امام جواد (ع) مبارک باد

بازدیدها: 22

آفتابی امشب از بیت رضا سر میزند

کودکی لبخند در دامان مادر میزند

آن که جودش خیره سازد چشم هر فرزانه را

و آن که با علمش به جان خصم آذر میزند

میلاد امام جواد (ع) مبارک

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور