بازدیدرئیس کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس از کانون

بازدیدها: 93

دکتر زنجانی رئیس کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس از کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت ؛ در این دیدار دکتر زنجانی با بازدید از بخش‌های مختلف فنی و تخصصی و مرکز شتاب و نوآوری پیشخوان ، این مجموعه را یک مجموعه پیشرو توصیف کرد و اقدامات انجام شده را در راستای توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال دانست.
در این دیدار با توجه به ضرورت پیگیری امور دفاتر کشور و وضعیت نرخ گذاری و معیشت آنها از مجلس درخواست شد تا به این موضوع به صورت جدی ورود کند و دفاتر را از این وضعیت خارج کنند.
لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۹ که نرخ سال ۹۸ دفاتر اصلاح گردیده است تاکنون هیچ تغییر نرخی برای خدمات علی رغم پیگیری‌ها انجام نشده و دفاتر با افزایش هزینه ها به سختی امور خود را می گذرانند.
دو هفته قبل هم در همایشی معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع مدیران دفاتر و انجمن‌های صنفی قول پیگیری مشکلات دفاتر را دادند .