وبینار و آموزش اظهارنامه ارزش افزوده

Visits: 962

📌به منظور آشنایی دفاتر با اظهارنامه ارزش افزوده فایل آموزشی تهیه و وبیناری در این خصوص برگزار میگردد
⏰زمان وبینار: پنجشنبه 1401/10/29ساعت 14
وبینار جهت پاسخ به سوالات دفاتر  در بخش کلاس مجازی همین دوره تشکیل میگردد
⬅️((حتما قبل از شرکت در وبینار از بخش پیوست محتوی آموزشی آفلاین تهیه شده را مشاهده نمایید))
جهت شركت در وبینار و مشاهده محتوی آموزشی تهیه شده، از قسمت دروس قابل اخذ آموزش مجازی epishkhan.ir ” وبینار و آموزش اظهارنامه ارزش افزوده را اخذ نمایید .
(از قسمت پیوست حتما پیش نیاز را نصب و راهنما را مطالعه نمایید)
تلفن مرکز پاسخگویی:
☎️02187682000