سامانه پاسخگویی/ چاپ و نصب در دفتر

Visits: 671

سامانه پاسخگویی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با سلام

دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت، لطفا هر چه سریع تر تصویر پیوست سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز تماس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت را چاپ و در جای مناسبی از دفتر خود نصب نمایید.