تمدید دوماهه پروانه دفاتری که تاپایان اردیبهشت ماه اعتبار دارند…

Views: 135

دفاتری که اعتبار پروانه انها تا پایان اریبهشت است به مدت دوماه تمدید می شود.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی ؛دفاتری که در انتظار تجدید پروانه هستند اما این امر هنوز محقق نشده است واعتبارآنها تاپایان فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ است به مدت دوماه تمدید می شود

در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 و بند 2-5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 317 مورخ 22/01/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر افزایش مبالغ حق‌امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به صورت سالیانه و مطابق با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی مرجع ذیصلاح با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و با عنایت به عدم اعلام نرخ رسمی تورم به اطلاع می‌رساند “کلیه دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی که درخواست تجدید پروانه‌ آنان در سامانه ثبت و پس از تکمیل مدارک و مستندات و دریافت پاسخ مثبت تمامی استعلامات درحال حاضر در مرحله صدور پروانه و در انتظار اعلام نرخ تورم هستند، در صورت پایان یافتن اعتبار پروانه خدمات آنها قطع نخواهد شد. لذا دارندگان پروانه با وضعیت فوق می‌توانند نسبت به ارایه خدمات همانند قبل اقدام نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت