تسهیل ثبت IP در پروفایل دفاتر برای ارائه خدمات مالیاتی

Views: 142

قابل توجه روسای محترم انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت
با هدف تسهیل ثبت IP در پروفایل دفاتر برای ارائه خدمات مالیاتی و پیرو بروز مشکلاتی برای اخذ IP استاتیک اینترنتی در بعضی از استانها و همچنین جلوگیری از هزینه جدید برای دفاتر با توجه به بررسیهای فنی و هماهنگی با شرکت مخابرات ایران دفاتر همان IP ثابت اینترانت خود را می توانند در پروفایل ثبت نموده و تایید نمایند
با توجه به تنظیمات روتینگ در سوئیچ های مخابراتی ممکن است تعدادی از استانها و دفاتر به مشکل بخورند که در اطلاعیه های تکمیلی روش اقدام آنها برای تست یا تهیه IP جدید اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت