آیا اطلاعات نمونه مفید هستند؟

بازدیدها: 3

اگر شما یک کاربر مبتدی جوملا هستید و آشنایی زیادی با آن ندارید توصیه میکنیم حتما اطلاعات نمونه را نصب نمایید چون این اطلاعات به شما کمک میکند تا با ساختار و امکانات جوملا بهتر آشنا بشوید.