مامبوت ها کجا رفتن؟

بازدیدها: 1

مامبوت ها به پلاگین ها تغییر نام داده اند.

مامبوت ها اسمی بود که از مامبو به جوملا به ارث رسیده بود و عملیات کلی سیستم را کنترل می کردند اما در نسخه 1.5 با تغییرات فاحش، این امکانات به پلاگین ها تغییر نام پیدا کرد.