انتقال کلیه خدمات شرکتی به سایت جدید شرکت هلدینگ

Visits: 1179

دفاتر پیشخوان دولت

به اطلاع می رساند کلیه خدمات شرکتی اعم از اطلاع رسانی های واحد های فناوری – بانکداری – مرکز تماس – بازرگانی – آرناتل – آرنامال – بیمه پیشخوان و راهنمای سامانه ها به سایت جدید شرکت انتقال داده شد.

از تاریخ 1399/02/20 سایت epishkhan.org به صورت تخصصی به اطلاع رسانی های صنفی اختصاص خواهد یافت و سایت icsco.ir (لینک شرکت هلدینگ در بالای همین صفحه) به صورت تخصصی به مسائل مربوط به شرکت های زیر مجموعه و خدمات دفاتر خواهد پرداخت.