راه اندازی APP  جدید موبایلی پیشخوان دولت با امکان نوبت دهی با هدف فاصله گذاری اجتماعی

بازدیدها: 4524

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

با توجه به ابلاغیه وزارت محترم بهداشت در خصوص فاصله گذاری اجتماعی، و با هدف مدیریت صف در شبکه دفاتر و همچنین تعیین موقعیت دفاتر خدمات دهنده و اطلاعات نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت به متقاضی APP  موبایلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت عملیاتی گردید ضرورت دارد تا با توجه به فراخوان قبلی و ورود اطلاعات بیش از 3 هزار دفتر کشور در این خصوص که می تواند تاثیر بسزائی در مراجعه متقاضیان نیز داشته باشد نسبت به نصب APP  مذکور و تکمیل اطلاعات lang  و lat  خود اقدام نمائید.

همچنین سیستم نوبت  دهی در دفاتر از طریق آدرس http://nobat.epishkhan.ir  نیز قابل دسترس برای متقاضیان دفاتر خواهد بود که ضرورت دارد راهنمائی به مردم عزیز صورت پذیرد.

در همین خصوص جهت آموزش و برنامه ریزی خدمات در دفاتر می توانید از لینک زیر استفاده نمائید بدیهی است هرگونه اخذ نوبت در دفتر منوط به  برنامه ریزی دفتر در این بخش می باشد.

راهنمای سرویس نوبت دهی

راهنمای سرویس نوبت دهی ویژه مدیران دفاتر

 

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت