اطلاعیه /عدم رعایت زمان سه ماهه در خصوص ارائه تقاضا و تمدید پروانه

بازدیدها: 513

بسمه تعالی
قابل توجه دفاتری که با عدم رعایت زمان سه ماهه اقدام به ارائه تقاضا و تمدید پروانه ننموده اند و دچار مشکل شده اند:
با توجه به اینکه تعداد زیادی از دفاتر پیشخوان قبل از مهلت تعیین شده در اصول حاکم برای تمدید مجوز اقدام ننموده و دچار مشکل شده اند با پیگیری انجام شده و مصوبه کمیسیون مقرر شد تا دفاتر جامانده بتوانند حداکثر تا تاریخ 99/6/31 در خصوص تمدید پروانه اقدام نمایند ،لذا ضرورت دارد دفاتر جامانده هرچه سریعتر اقدام نمایند.
                روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#تمدید پروانه #دفتر پیشخوان دولت  #دفاتر پیشخوان دولت