قطع سرویس های درگاه epishkhan.ir مورخ 17 و 18 مهرماه99

Views: 522 به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند  به منظور بروز رسانی ،…

مجوز دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم صادر می‌شود

Views: 716 دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت: مجوز دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم مقررات…

برای تجمیع و یکپارچگی ارائه خدمات دولتی مقاومت می شود

Views: 236فلاح : برای تجمیع و یکپارچگی ارائه خدمات دولتی مقاومت می شود. دبیرکل کانون کشوری…

اطلاعیه /حضور آقای دکتر فلاح در برنامه اقتصادی پایش

Views: 265قابل توجه کاربران و خانواده بزرگ دفاتر پیشخوان دولت به اطلاع می رساند امروز سه…

ارزیابی سال 99دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت گاز در سطح استان تهران

Views: 162روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه دهمین جلسه کشوری به تاریخ 99/06/24 استان خراسان رضوی

Views: 151روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور