اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری

Views: 355قابل توجه دفاتری که پرونده آنها در هفتمین جلسه کمیته کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت…

اطلاعیه / سرویس سجام

Views: 1260به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارایه کننده سرویس سجام می رساند با توجه به خبرها…

اطلاعیه /قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Views: 569با عنایت به اعتراض شدید بعضی از متقاضیان و انعکاس مراتب به دستگاههای نظارتی ضرورت…

اطلاعیه شماره (2)/ساعت شروع و پایان وقت کاری در کلیه دفاتر پیشخوان دولت

Views: 312

اطلاعیه /پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در فرآیندهای کارت هوشمند ملی

Views: 167 روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (1) /ساعات کاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Views: 700قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور بسمه تعالی قابل…