بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

بازدیدها: 702نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

طرح مشکلات دفاتر پیشخوان در دفتر وزیر ارتباطات…

بازدیدها: 392به گزارش روابط عمومی کانون،روز گذشته سه شنبه مورخ 28 تیر ماه 1402 آقای دکتر…