بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Views: 821

نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار…

روابط عمومی کانون؛ دفتر ریاست جمهوری در مورخ 18/06/1402 طی نامه ای خطاب به اقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور نوشت؛ در خصوص بیانیه روسای انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان

 

خدمات دولت و بخش عمومی کشور و پیرو نامه دکتر فلاح به حجت اسلام دکتر رئیسی برای بررسی و طرح در جلسه ستاد تنظیم بازار ارسال می شود.

با عنایت به پیگیری های متعدد و مکاتبات انجام شده دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با ریاست محترم جمهوری، معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم ارتباطات، استانداری تهران، مدیرکل محترم وزارت صمت و دبیر محترم ستاد تنظیم بازار و همچنین مکاتبات انجام شده وزیر محترم ارتباطات آقای دکتر زارع پور به ریاست جمهوری و تاکیدات دفتر ریاست محترم جمهور آقای دکتر اسماعیلی به معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر و همچنین خطاب به آقای فاطمی امین وزیر محترم صمت برای بررسی نرخ خدمات دفاتر پیشخوان در جلسه ستاد تنظیم بازار از ابتدای سال تاکنون، مجددا پیرو درخواست دبیر کل کانون و روسای انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور به دکتر رئیسی، دفتر رئیس جمهور در مورخ 18/06/1402 طی نامه 105447 خطاب به آقای دکتر مخبر موضوع بررسی نرخ دفاتر پیشخوان را در جلسه ستاد تنظیم بازار ارسال کرد.

تصاویر مکاتبات صورت گرفته؛

مکاتبات صورت گرفته دبیر کل کانون کشوری و دیگر ارگان ها و دستگاه های دولتی در خصوص مشکلات و اصلاح نرخ دفاتر پیشخوان دولت

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور- کد خبر : 40260211