“بیانیه پایانی همایش دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور”

بازدیدها: 192ضمن تشکر از حضور معاون محترم پارلمانی ریاست جمهوری، مسئولین مرتبط از حوزه وزارت ارتباطات…