کارت‌های اعتباری خرید به مردم داده شود

بازدیدها: 32 رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم…

لزوم الکترونیکی شدن نظام مالیات ستانی کشور

بازدیدها: 151 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی اطلاعات اقتصادی…