همایش بررسی نقش دفاتر پیشخوان دولت در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک

بازدیدها: 398  با همکاری کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت و انجمن دفاتر پیشخوان دولت…