افتخاری دیگر برای خانواده پیشخوان دولت/ تندیس نقره ای و تندیس طلایی ملی

بازدیدها: 220   کانون دفاتر پیشخوان دولت ؛ تندیس نقره ای و تندیس طلایی ملی سال…

تمدید شد/ طرح فجر تا نوروز – خط اعتباری 200 میلیونی

بازدیدها: 3493 فجر تا نوروز با توجه به استقبال گسترده دفاتر از طرح فجر تا نوروز…

تخلف در فرآیند ارائه خدمات احراز هویت روابط کار

بازدیدها: 3387 قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور تخلف در فرآیند ارائه…

عدم ابلاغ نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 520 قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور عدم ابلاغ نرخ خدمات…

ارائه خدمات شرکت گاز استان تهران فقط در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

همانگونه که اطلاع دارید بیش از این 22 خدمت مرتبط با شرکت گاز استان تهران بر…