عدم ابلاغ نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 406 قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور عدم ابلاغ نرخ خدمات…