کانون دفاتر پیشخوان

دوره جامع آموزش تخصصی بورس ویژه دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۱۲۶

 


مهمترین پارامتر موفقیت در هر عرصه را می‌توان منوط به شرکت در یک دوره آموزشی جامع و تخصصی دانست.
به پاس قدردانی از زحمات دفاترِ پیشخوانِ همراه و به جهت بهبود دانش و تسهیل ورود همکاران گرامی به بازار سرمایه، کارگزاری مفید با همکاری کانون محترم دفاتر پیشخوان اقدام به برگزاری دوره آموزش تخصصی بورس برای این عزیزان نموده است.

🔰 موضوع این هفته:‌ فیلتر نویسی

⏰ تاریخ برگزاری: جمعه ۱۶ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۲

📌 لینک ورود به جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/mofidsecurities/academy1000