کانون دفاتر پیشخوان

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خجسته باد

بازدیدها: ۲۷

بیست و دو بهمن سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران و غارتگران، ۲۲ بهمن سرآغاز برچیده شدن دستگاه ستمگری طاغوتیان، و ۲۲ بهمن سرآغاز حکومت اللّه‏ بر جهان، ۲۲ بهمن سرآغاز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و بیداری مستضعفان، بر کشور و ملت بزرگ ایران و بر جمیع مسلمانان و مستضعفان و محرومان مبارک باد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی کشور