کانون دفاتر پیشخوان

مامبوت ها کجا رفتن؟

بازدیدها: ۱

مامبوت ها به پلاگین ها تغییر نام داده اند.

مامبوت ها اسمی بود که از مامبو به جوملا به ارث رسیده بود و عملیات کلی سیستم را کنترل می کردند اما در نسخه ۱.۵ با تغییرات فاحش، این امکانات به پلاگین ها تغییر نام پیدا کرد.