کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تمدید اعتبار کلیه مجوزها و پروانه های صادره از سازمان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بازدیدها: ۲۹۶

به شرح نامه پیوست ازسازمان تنظیم مقررات با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و حفظ سلامت مردم

و کاستن از ترددهای غیر ضرور ،به پیوست مصوب شماره ۳جلسه ۳۰۰مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کلیه خدمات تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای دارندگان مجوز فعال خواهد.

برای دانلود فایل pdf اینجا کلیک کنید .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#کرونا

#سازمان تنظیم

#مجوز