اطلاعیه /تمدید اعتبار کلیه مجوزها و پروانه های صادره از سازمان تا تاریخ 1399/03/31

بازدیدها: 349

به شرح نامه پیوست ازسازمان تنظیم مقررات با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و حفظ سلامت مردم

و کاستن از ترددهای غیر ضرور ،به پیوست مصوب شماره 3جلسه 300مورخ 1398/12/11کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کلیه خدمات تا تاریخ 1399/03/31 برای دارندگان مجوز فعال خواهد.

برای دانلود فایل pdf اینجا کلیک کنید .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#کرونا

#سازمان تنظیم

#مجوز