اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری

بازدیدها: 330

قابل توجه دفاتری که پرونده آنها در هفتمین جلسه کمیته کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت مطابق جدول زیر حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/2/23نسبت به ارایه مدارک و دفاعیات خود از طریق آدرس ایمیل dabir@epishkhan.org  تا در جلسه بتوان دفاعیات لازم را ارایه نمود.

برای دریافت فایل  pdf صورتجلسه اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل pdf نامه اینجا کلیک کنید

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور