اطلاعیه /رونمایی از صدور صورتحساب الکترونیکی و پایانه فروشگاهی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Visits: 105

به اطلاع کلیه روسای محترم انجمن های صنفی دفاتر و هم چنین دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور می رساند مصاحبه آقای فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان با موضوع رونمایی از صدور صورتحساب الکترونیکی و پایانه فروشگاهی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت امروز دوشنبه 99/08/19 ساعت 16:20 شبکه خبر پخش خواهد شد .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور