اطلاعیه / کمک خرید تجهیزات اداری دفاتر استان تهران

Visits: 831

مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با سلام

احتراما پیرو مذاکرات صورت گرفته توسط کانون سراسری دفاتر پیشخوان با یکی از بانکهای کشور به جهت کمک به خرید تجهیزات اداری بسته اعتباری به شرح جدول ذیل توسط بانک به دفاتر پرداخت میگردد .

برای دریافت فرم روی لینک زیر کلیک کنید .

http://icsco.ir/?page_id=1156