اختلال موقت در خط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۸۹

اختلال موقت در خط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت:

ضمن عرض پوزش به اطلاع دفاتر محترم می رساند به علت اختلال در شبکه مخابراتی، خطوط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون دفاتر پیشخوان دارای مشکل می باشد.

لذا درحال حاضر می توانید جهت ارتباط با ما، با شماره ۶۱۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید ویا از طریق سامانه پشتیبانی نسبت به ارسال درخواست اقدام نمایید.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور