اطلاعیه / فرم نظر سنجی انصراف از ارائه خدمت سرویس شرکت گاز استان تهران

بازدیدها: 494

پیرو شماره نامه گ ۵۴۴۶۱/۳۰۰/۳۶مورخ 1400/04/01 شرکت گاز استان تهران و حسب بررسی صورت گرفته توسط بازرسین محترم آن شرکت بعضی از دفاتر از ارئه خدمات شرکت گاز تهران استنکاف می نمایند لذا از کلیه دفاتری که تمایلی به ارائه خدمات مذکور ندارند و چون رویه موجود منجر به خسارت به سایر دفاتر و در نهایت انصراف شرکت از تداوم خدمات رسانی خواهد شد تقاضا می گردد نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند .

http://icsco.ir/?page_id=1925

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور