مجمع عادی و فوق العاده شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و تعاونی پیشخوان خدمات ایرانیان زرین (سهامی عام ) برگزار شد

Visits: 186

روز دوشنبه مورخ 1400/04/28  مجمع شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان برگزار گردید و در این مجمع که نمایندگان استانی سهامداران نیز حضور داشتند بر اساس اطلاعیه صادره نمایندگان اکثریت اعضا حاضر بودند .

در ابتدای جلسه با قرائت تلاوت قرآن کریم با انتخاب هیئت رئیسه جلسه رسمیت یافت . پس از توضیحاتی در خصوص دستور جلسه مجمع در ابتدا گزارش مدیریتی از سوی آقای دکتر علی فلاح ارائه گردید در این گزارش در ابتدا با توجه به عملکرد و تعهدات شرکت در افزایش سرمایه از محل سود عملیاتی شرکت اعلام گردید علی رغم مشکلات موجود با توجه به تلاش شبانه روزی همکاران موفق شدیم تا با برنامه ریزی دقیق و کاهش و مدیریت هزینه ها در شرایط سخت کرونا و همچنین ورود خدمت سجام که از مقطعی ترافیک قابل توجه ای را برای دفاتر فراهم کرد ضمن تقویت و ارتقا بنیه اقتصادی دفاتر نسبت به بهبود وضعیت شرکت و سهامداران نیز اقدام نماییم .

در این جلسه با توجه به تعهد مانده سنواتی برای سهامداران نسبت به تحویل برگ سهام جدید شرکت به سهامداران از محل سود سنواتی  و هم چنین پرداخت 15000 ریال سود به ازا هر سهم در قبال 166650سهم اقدام شد که مورد تصویب اعضا قرار گرفت هم چنین در این مجمع اعضا جدید هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند .

دستور مجمع فوق العاده شرکت:

در راستای تجربیات گذشته و مطالعات انجام شده و با هدف شفافیت بیشتر و ورود به عرصه های اقتصادی کلان و مشارکت جمعی سهامداران مجمع فوق العاده شرکت با افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 166.650.000.000 و ورود به بورس موافقت خود را اعلام نمود .

مجمع تعاونی زرین نیز برگزار شد :

مجمع عادی سالیانه تعاونی پیشخوان خدمات ایرانیان زرین (سهامی عام) نیز برگزار شد در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده سود حاصل از عملیات شرکت در صورتهای مالی اعلام و به تصویب اعضا رسید . همچنین هیئت مدیره جدید شرکت انتخاب گردید .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور