اطلاعیه / نامه دکتر علی فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

بازدیدها: 338

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور