آئین تکریم ازدواج همکاران کانون کشوری پیشخوان دولت

بازدیدها: 154

در مراسمی با حضور مدیر اداری مالی ومدیر روابط عمومی کانون کشوری پیشخوان دولت مراتب تبریک ازدواج سرکار خانم حسینی از همکاران واحد کال سنتر (مرکز پاسخ گویی ) با تقدیم پیام تبریک و هدیه به ایشان اعلام شد .ازدواج  سنت حسنه پیامبر اسلام و امری برای آرامش افراد است .سنت ازدواج از مستحبات موکد اسلامی است و خاندان رسالت در عمل به سفارشات پیامبر (ص)در اولویت بودند

آقای عمارلو مدیر اداری مالی کانون ضمن تبریک و آرزوی خوشبختی برای سرکار خانم حسینی گفت :ازدواج اگرچه موضوعی شخصی و خصوصی است اما از نگاهی دیگر دارای جنبه و اهمیتی اجتماعی است که باید به این مهم توجه شود

سحرمیرزابیگی مدیر روابط عمومی کانون هم ضمن آرزوی  بهروزی و شادکامی برای همه زوجین علی الخصوص زوج های جوان کانون گفت : یکی از بناهای پراهمیت اجتماع ازدواج و تشکیل خانواده است و انسان در عرصه ازواج به آرامش و تکامل میرسد .

وی مراتب تبریک جناب دکتر فلاح دبیرکل کانون پیشخوان دولت را اعلام کرد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور