نامه آقای دکتر فلاح دبیرکل کانون به جناب آقای مهندس حی شاد مدیر کل محترم دفتر نظارت پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در خصوص ارائه خدمات فاقد تعرفه خدمات کافی نتی

بازدیدها: 265

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور