بازدید جناب آقای دکتر فلاح از نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

بازدیدها: 94

به اطلاع دفاتر محترم می رساند نمایشگاه دستاوردهای 6ماهه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واقع در ساختمان مرکزی وزارت مردم در حال برگزاری است و بدینوسیله از دفاتر دعوت میشود از دستاوردهای این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

آدرس ساختمان مرکزی وزارت مردم به نشانی :خیابان آزادی ،نبش بهبودی ،ساختمان اصلی وزارت خانه متبوع ،طبقه 11

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور