12اردیبهشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد

بازدیدها: 141

معلم ساربان علم و عشق است

معلم میزبان مهر و عشق است

شب و روزش همه در فکر تعلیم

سر و سرّ درونش درد عشق است

فرا رسیدن روز معلم و سالگرد شهادت استاد گرانقدر، شهید مطهری گرامی باد

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور