احراز هویت اتباع خارجی با استفاده از اسکنر 4انگشتی دلماروگ

بازدیدها: 550

به اطلاع دفاتر پیشخون دولتی که ارائه دهنده سرویس ثبت احوال با استفاده از اسکنر 4 انگشتی دلماروگ هستند می رساند ،جهت ارائه سرویس احراز هویت اتباع خارجی به قید فوریت تا پایان ساعت 16 مورخ 1401/02/20 فرم ذیل را تکمیل نمایید .

https://icsco.ir/?p=2308

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور