اطلاعیه شماره (4) سرویس احراز هویت اتباع با موضوع تکریم اتباع و رعایت الزامات

بازدیدها: 1525

 

اطلاعیه مهم

در خصوص سرویس احراز هویت اتباع محترم

با عنایت به برون سپاری احراز هویت اتباع در شبکه دفاتر پیشخوان دولت و حساسیت موضوع از بعد داخلی و خارجی و همچنین سوء استفاده برخی افراد در ایجاد و تولید خوراک برای رسانه­های بیگانه موارد ذیل ابلاغ و رعایت آن به جد مورد انتظار است.

  • کرامت اتباع محترم در ارائه خدمت بطور جد مورد توجه قرارگرفته و از هرگونه رفتار نامناسب، برخورد خشن یا بی­حرمتی به این عزیزان خودداری گردد.
  • در جهت حفظ نظم و عدم تجمع و تبعات ناشی از آن نسبت به جذب 1نفر مسئول انتظامات (که شرایط آن اعلام می­گردد) برای مدیریت صف و انتظار اتباع محترم اقدام بایسته صورت پذیرد. بدیهی است عدم استفاده از این مورد جهت برقراری نظم و تبعات ناشی آن، منجر به قطع سرویس و عدم برقراری آن خواهد شد.
  • نرخ مصوب (270000ریال) می­بایستی توسط دفاتر رعایت و حتما رسید پوز نارنجی با کددفتر و عنوان سرویس که در آن درج گردیده به متقاضی ارائه گردد.
  • دریافت هرگونه وجه اضافه بابت خدمات اتباع ممنوع بوده و با دفاتر خاطی برخورد خواهد شد.
  • مشاهده گردیده که بعضا عوامل خارجی با تلاش برای اخذ مبلغ با بهانه نوبت دهی در دفاتر و ارائه لیست نوبت به دفاتر در تلاش برای دلالی و تضییع حقوق اتباع محترم می­باشند. ضرورت دارد تا دفاتر محترم با هدف حفظ شان تشکل صنفی خود و آبروی حرفه­ای ، ضمن عدم همکاری با اینگونه افراد، مراتب را سریعا به اطلاع مرکز پاسخگویی کانون- اداره کل محترم اتباع وزارت کشور و یا سامانه 195 برسانند.
  • باهدف نظم دهی به مراجعه کنندگان ضرورت دارد تا دفاتر با ظرفیت سنجی خود نسبت به نوبت دهی به اتباع محترم برای هر روز اقدام و سایر ثبت نام شوندگان را برای روزهای آتی دلالت نمایند.
  • مشاهده گردیده که بعضی از دفاتر نسبت به ثبت اطلاعات و ثبت اثر انگشت و عکس متقاضی و فیلدهای اطلاعاتی اعلام شده اقدام مناسب بعمل نمی آورند بدیهی است با توجه به حساسیت موضوع تبعات ناشی از این اقدام بر عهده دفتر خواهد بود.
  • از روز شنبه هیات های ترکیبی و مستقل ادارات کل محترم امور اتباع کشور با ارائه کارت شناسایی معتبر نسبت به ممیزی موارد فوق در شبکه دفاتر پیشخوان سراسر کشور اقدام خواهند نمود و ضرورت دارد تا دفاتر با رعایت تمامی موارد در آموزش­های ارائه شده، اطلاعیه ها و … دقت لازم را در ارائه این سرویس مبذول نمایند تا ضمن برجای نهادن کارنامه ای قابل اتکاء ،  زمینه افزایش اینگونه خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان را فراهم نمایند.

بدیهی است در صورت عدم توجه، بر اساس دستورالعمل های اداره کل محترم امور اتباع و آیین نامه اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت کشور و حساسیت های مربوطه،  با متخلفین برخورد جدی صورت خواهد پذیرفت.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت