عقد قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ بدون مجوز

بازدیدها: 3974 قابل توجه دفاتر پیشخوان محترم در ارتباط با عقد قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ…

اطلاعیه شماره(1) شناسایی دفاتر متقاضی شناسه ملی کارآفرینی در شبکه پیشخوان دولت

بازدیدها: 4184 نظر به ضرورت شناسایی و برنامه ریزی آموزشی برای ۵۰۰ دفتر منتخب در فاز…

مکاتبه دفتر معاون اول رئیس جمهور در خصوص بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور

بازدیدها: 3697مکاتبه دفتر معاون اول رئیس جمهور در خصوص بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت…

بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور در خصوص قانون پیشخوان

بازدیدها: 626بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور در خصوص قانون پیشخوان

بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور در خصوص تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: 541بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور در خصوص تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت

اطلاعیه فوری در خصوص ارائه خدمت گاز به متقاضیان

بازدیدها: 825به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت می رساند ؛ با توجه به ابلاغیه اداره…