تسریع ابلاغ کارمزد خدمات ،مطالبه جدی دفاتر پیشخوان دولت است

بازدیدها: 338 به گزارش روابط عمومی کانون کشوری پیشخوان دولت، دبیرکل کانون در همایش نقش دفاتر…

بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص قانون مالیات های مستقیم

بازدیدها: 205تصویر بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور در خصوص بند 7 تبصره (8 ) الحاقی…

تمدید طرح ثبت نام از اتباع خارجی 

بازدیدها: 523  قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت مجری طرح آمایش اتباع پیرو هماهنگی به عمل آمده…

سرویس اتباع- توافقنامه اعزام نیرو انتظامی به دفاتر

بازدیدها: 282 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت که سرویس اتباع را ارائه می نمایند…

اطلاعیه شماره (4) سرویس احراز هویت اتباع با موضوع تکریم اتباع و رعایت الزامات

بازدیدها: 993   اطلاعیه مهم در خصوص سرویس احراز هویت اتباع محترم با عنایت به برون…

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده 24تعرفه های خدمات بهداشت محیط

بازدیدها: 156روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور