ابلاغ تعرفه جدید اینترانت دفاتر پیشخوان کشور

Visits: 149طبق بررسی هایی با شرکت مخابرات تعرفه جدید اینترانت دفاتر پیشخوان کشور ابلاغ شد. به…

مبادرت به فروش وام بانکی در دفتر پیشخوان، خلاف مفاد اصول حاکم

Visits: 71قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛ بنا بر نامه سازمان تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی…

سامانه مودیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان فعال شد…

Visits: 799قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور با سلام احتراماً با توجه…

همفکـران قطــــــع می شود…

Visits: 1049                             …

Visits: 117                             …

الزام تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا…

Visits: 542 روابط عمومی؛ براساس قانون باید فرآیند صدور الکترونیکی مجوز تسهیل و همچنین تا پایان…