ابلاغ تعرفه دفاتر پیشخوان 1402

بازدیدها: 5030روابط عمومی کانون/ با عنایت به پیگیری های مجدانه چهارساله و نشست های متعدد کانون…

ضرورت احراز هویت کاردان فنی ثبت احوال

بازدیدها: 701با عنایت به ابلاغیه سازمان ثبت احوال مبنی بر ضرورت استفاده از سیستم احراز هویت…

ارائه خدمات جانبي در دفاتر جز خدمات الزامي نمي‌باشد

بازدیدها: 159قابل توجه دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات ثبت احوال؛ ارائه خدمات جانبي در دفاتر جز…

عقد قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ بدون مجوز

بازدیدها: 3996 قابل توجه دفاتر پیشخوان محترم در ارتباط با عقد قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ…

اطلاعیه شماره(1) شناسایی دفاتر متقاضی شناسه ملی کارآفرینی در شبکه پیشخوان دولت

بازدیدها: 4208 نظر به ضرورت شناسایی و برنامه ریزی آموزشی برای ۵۰۰ دفتر منتخب در فاز…

مکاتبه دفتر معاون اول رئیس جمهور در خصوص بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور

بازدیدها: 3878مکاتبه دفتر معاون اول رئیس جمهور در خصوص بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت…