ضرورت نصب اطلاعیه تمدید زمان احراز هویت اتباع خارجی در دفاتر

بازدیدها: 331

بسمه تعالی

احتراماً ، از مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولتِ ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع خارجی درخواست می گردد ، حتماً در محلی که قابل رویت مراجعین محترم است ، نسبت به نصب اطلاعیه در خصوص تمدید زمان احراز هویت اتباع تا تاریخ 1401/03/31 اقدام نمایند .

 

روابط عمومی کانون کشوری پیشخوان دولت