ممنوعیت ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: 1034

بسمه تعالی 

با توجه به عدم اعلام ثبت نام جاماندگان سهام عدالت ، مشاهده شده است برخی دفاتر نسبت به انجام احراز هویت سجام برای مردم بجای جاماندگان سهام عدالت اقدام می نمایند .

با توجه به تبعات این امر و تخلف محرز در صورت مشاهده این موضوع دفاتر به کمیته تخلفات استانی معرفی می شوند و تبعات امر برای آنان سنگین خواهد بود .

لذا با هدف حفظ شان ، دفاتر از هر گونه اقدام در این خصوص خودداری نمایند .

در همین رابطه نامه مدیر عامل سهام عدالت در این خصوص ابلاع می گردد .

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت