لزوم رعایت استاندارهای جابجایی و نگهداری مرسولات پستی

بازدیدها: 195

درخواست مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی وزارت ارتباطات مبنی بر رعایت اصول و نگهداری مرسولات پستی

وطن