اطلاعیه فوری در خصوص ارائه خدمت گاز به متقاضیان

بازدیدها: 834

به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت می رساند ؛

با توجه به ابلاغیه اداره گاز استان تهران و با عنایت به واگذاری 22 خدمت گاز به دفاتر پیشخوان دولت استان تهران ، کلیه دفاتری که خدمات مذکور را اخذ کرده اند موظف به ارائه خدمت به متقاضیان می باشند .

لذا عدم ارائه خدمات مذکور در واگذاری خدمات آتی به دفاتر موثر خواهد بود و لیست دفاتری که از ارائه خدمت امتناع نموده اند به اداره گاز استان تهران جهت قطع دسترسی به خدمات گاز ارسال خواهد شد .

 

                                                                                روابط عمومی کانون کشوری پیشخوان دولت