آغاز اصلاح فرآیند های اجرائی و نرخ گذاری خدمات گاز استان تهران

Views: 90

 

آغاز اصلاح فرآنید های اجرائی و نرخ گذاری خدمات گاز استان تهران

به گزارش روابط عمومی کانون صبح امروز نشست مشترک میان کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شرکت گاز استان تهران  به منظور اصلاح فرآیندهای اجرائی و نرخ گذاری خدمات برگزار شد.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به لزوم اصلاح فرآیندهای اجرائی و نرخ گذاری خدمات این شرکت اظهار داشت : توافقات لازم با مسئولین فنی و مدیران بهره برداری گاز استان تهران و مدیران حوزه های تخصصی انجام شد. در این جلسه مقرر گردید پس از برگزاری دوره های آموزشی لازم به دفاتر، ظرف دو هفته آینده اعمال اقدامات اصلاحی صورت پذیرد.
وی تصریح کرد، نتیجه نهایی در جلسه ای با مدیرکل گاز استان تهران جمع بندی خواهد شد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: ۴۰۲۳۶۰۱