از ابتدای مهـر ماه پس از اتمام مهلت قانونی، فرصت مجدد جهت تمدید پروانه پیشخوان دولت وجود ندارد…

Views: 158

عدم اعطاء فرصت مجدد جهت تمدید پروانه

پیرو مکاتبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیونی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران مبنی بر رعایت موارد اصول حاکم بر دفاتر و حسب ابلاغ فوق در صورت عدم اقدام به موقع (قبل از 3 ماه) جهت تمدید پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان در سامانه صدور مجوز، ضرورت دارد دفاتر در مهلت مقرر اقدام به تمدید پروانه نمایند. لازم به ذکر است بعد از گذشت مهلت قانونی (3ماه قبل از تاریخ پایان پروانه فعالیت) امکان اعطاء فرصت مجدد از سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد…

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: 4023601