ضایعه درگذشت همکار محترمه دفتر 72181041 استان خراسان جنوبی

Views: 153

حضور خانواده محترم شریفی
مدیریت محترم دفتر ۷۲۱۸۱۰۴۱
و همکاران در استان خراسان جنوبی
فقدان همکار عزیزمان ( سرکار خانم شریفی، مسئول دفتر پیشخوان ۷۲۱۸۱۰۴۱ ) بر اثر ایست قلبی موجب تاثر و تالم جامعه دفاتر پیشخوان دولت گردید.
بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به همکاران و خانواده محترم ایشان آرزوی صبر برای خانواده ایشان و علو درجات برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: 40231601