اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Views: 2390

اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و با هدف ساماندهی، تسهیل و شفاف‏سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر‏دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و در راستای اجرای ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ و بند «پ» ماده ۶۷ و بند «خ» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب کرد.
با عنایت به مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، قبل از هرگونه تاسیس و راه‌اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، می بایستی پروانه مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ شود.

خدمات موضوع این پروانه عبارتند از:
* ارایه خدمات قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏ های خدمات‌دهنده که با رعایت ضوابط ابلاغی سازمان از طریق دفتر و خارج از محیط اداری قابل ارایه هستند؛
* ارایه خدمات دارندگان پروانه پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان؛
* ارایه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان
مدت اعتبار پروانه، پنج (۵) سال است.

https://epishkhan.org/images/1402/osuleHakemBarDafater.pdf :دریافت مصوبه

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: 40231701