دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور جهت افزایش نرخ دفاتر پیشخوان دولت؛

Views: 1911

دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور جهت افزایش نرخ دفاتر پیشخوان دولت؛

بعد از ارسال نامه کانون دفاتر پیشخوان دولت با موضوع “درخواست تسریع در تصویب و ابلاغ نرخ های جدید خدمات دفاتر پیشخوان دولت” به جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور ایشان طی پی نوشتی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دستور جهت اقدام لازم را ایفاد نمود.

متن نامه به شرح ذیل است؛

از دفتر معاون اول رئیس جمهور؛

به جناب آقای دکتر علی آبادی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام و احترام؛

نامه شماره 02/244/ص مورخ 1402/03/13 کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور (تصویر پیوست) در خصوص “درخواست تسریع در تصویب و ابلاغ نرخ های جدید خدمات دفاتر پیشخوان دولت”، به استحضار جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس جمهور رسید؛ پی نوشت ایشان به شرخ ذیل ایفاد می گردد؛

” جناب آقای دکتر علی آبادی

با سلام- جهت اقدام لازم.”

محمد رضا محمد خانی

رونوشت؛

  • جناب آقای دکتر پاداش معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی
  • جناب آقای دکتر فلاح دبیر کل محترم کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: ۴۰۲4۳۰۱

پیوند یکتا: https://epishkhan.org/?p=15805