نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت تغییر میکند..

Visits: 1100

نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت تغییر میکند؛ 

به گزارش روابط عمومی کانون، پیرو مذاکره و توافق انجام شده کانون دفاتر پیشخوان دولت با سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغیه نحوه بررسی پرونده دفاتر پیشخوان دولت طی چند روز آینده صادر خواهد شد.

لذا به منظور حفظ حقوق دفاتر پیشخوان دولت و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای ادارات در این خصوص چند روزی تحمیل نمایند. به محض ابلاغ، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

“تصویر نامه پیوست است.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: ۴۰۲۴6۰۱

پیوند یکتا: https://epishkhan.org/?p=15815