شهرداری ها همچنان به سامانه سمیع متصل نشده اند …

Visits: 500

به گزارش روابط عمومی کانون، دفاتر پیشخوان دولت نقطه ارتباط با مردم در فرآنید سامانه سمیع (عوارض خوردو) قرار دارند و عدم ارائه این سرویس منجر به بروز نارضایتی و عدم انجام امور شهروندان خواهدشد.خاطر نشان می گردد ارائه خدمت عوارض خودرو طی تفاهم نامه ای با سازمان حمل و نقل همگانی کشور منعقد گردیده است.

در این باره جناب آقای دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت طی نامه ای خطاب به دکتر حقي، معاون محترم امور پستي، ارتباطي و فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي خاطر نشان شد با توجه به اینکه سامانه سمیع از سوی کلیه شهرداری‌های کشور عملیاتی نگردیده است و دفاتر پیشخوان دولت در نقطه ارتباط با مردم این فرایند را دنبال می‌کنند ضرورت بازنگری در ابلاغیه مذکور در دو حوزه زیر مشهود است و پیشنهاد می‌گردد:

1- با توجه به اینکه کلیه شهرداری‌ها به خصوص در بعضی از کلان شهرها از جمله استان تهران هنوز به سامانه سمیع متصل نشده‌اند لذا قطع یکباره سرویس در دفاتر پیشخوان دولت منجر به بروز نارضایتی عدم انجام امور مردم خواهد شد که در شرایط حساس کشور بهتر است این امر ضمن ابلاغ به شهرداری‌ها مشروط به اتصال به سامانه سمیع گردد و در این خصوص زمانبندی مشخص برای مثال یک دوره متناسب با این جایگزینی پیش بینی گردد تا روند خدمت رسانی به مردم دچار اختلال نگردد.

2- با توجه به اینکه در سایر سامانه‌ها فرایندهای اجرایی بعضاً چند مرحله‌ای انجام می‌شود قطع یکباره سامانه منجر به ناتمام ماندن فرایندهای اجرایی و در نتیجه اختلاف نظر بین دفاتر و متقاضیان خواهد شد که در این صورت ضرورت دارد تا با مشخص نمودن یک بازه زمانی و ابلاغ آن به کلیه دفاتر نسبت به تکمیل فرایندهای باز و جاری اقدام لازم صورت پذیرد.

از آنجائیکه دفاتر پیشخوان در نقطه نهایی ارائه خدمات به مردم قرار دارند لذا بازخورد ابلاغیه مذکور مشخصاً دامن دفاتر و سازمان محترم تنظیم مقررات را خواهد گرفت، لذا خواهشمند است ضمن بررسی از نتیجه این مجموعه را مطلع فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر 40250101